Ooit werkte ik vooral aan employer brandonderzoeken, maar ik ontdekte bij vrijwel elke opdrachtgever, dat er iets ontbrak: werkgeluk. Medewerkers vonden hun werk wel interessant, maar het ontbrak vaak aan echte voldoening en plezier. En dat bleek ook de reden dat veel medewerkers weer vertrokken naar een andere werkgever. Ik vond het zonde dat een organisatie veel geld investeerde in zo’n employer brandproject en dat mensen dan toch weer snel vertrokken. Dus gooide ik het over een andere boeg.

Werkgeluk versterkt het employer brand

Onderzoek wat echt geluk maakt

Ik dook de wereld van (werk)geluk in. Wat is geluk eigenlijk en hoe creëer je het? Dat bleek nog niet zo simpel te beantwoorden, want geluk is heel persoonlijk. Voor de een draait het om voldoening of plezier, voor de ander gaat het om vrijheid, ontwikkeling of vriendschap. Er zijn talloze dingen te noemen die mensen gelukkig kunnen maken. Zelf zie ik geluk als een verzameling van mooie momenten, die me positieve energie geven. Ik zeg expres een verzameling van momenten, omdat je nooit 100% alleen maar gelukkig kunt zijn. Sterker nog: je hebt momenten van angst, verdriet, boosheid, enz. nodig om geluk te kunnen ervaren. Ik noem dat contrast. Juist door het contrast in je leven waardeer je de mooie momenten. En dat is wat me echt gelukkig maakt.

We doen als team veel onderzoek naar geluk en dan specifiek op de werkvloer. Daarvoor doen we zelf onderzoek binnen verschillende organisaties en we volgen (inter)nationale onderzoeken. Gelukkig krijgt het onderwerp steeds meer aandacht. En zien mensen het niet meer als iets wat heel soft is, maar als een noodzakelijk onderwerp dat aandacht mag hebben binnen organisaties. Maar waarom is het nu zo belangrijk?

Welke rol speelt werkgeluk in de organisatie?

Daar is gelukkig al veel onderzoek naar gedaan. The Greater Good Science Center van Berkeley, University of California, onderzoekt alles op het gebied van (werk)geluk en geeft daar ook colleges in.

Zij omschrijven werkgeluk als: een algeheel gevoel van plezier ervaren in het werk, goed kunnen omgaan met tegenslagen, vriendschappelijk contact hebben met collega’s en klanten en weten dat het werk belangrijk is voor jezelf, voor je organisatie en daarbuiten.

Werkgeluk versterkt het employer brand

Welke effecten heeft werkgeluk?eeft werkgeluk

  • Een betere gezondheid en groter gevoel van welzijn, waardoor werkdruk minder zwaar valt en men veerkrachtiger is.
  • Een toename van creativiteit, waardoor medewerkers in staat zijn om sneller en beter oplossingen te bedenken voor dingen die spelen.
  • Een hogere productiviteit en meer innovatie en een snellere loopbaanontwikkeling.
  • Gelukkige medewerkers zijn meer betrokken en loyaal en meer gedreven. Zij zetten vaak net die stap extra, die niet in de functieomschrijving staat.
  • Gelukkige medewerkers zien het grotere plaatje waardoor zij meer voldoening voelen en makkelijker kunnen omgaan met tegenslagen.
  • Gelukkige leiders zijn veel effectiever met hun teams; hun teamleden zijn hulpvaardiger, effectiever en efficiënter dan doorsnee teams.
  • Organisaties waar mensen gelukkig zijn hebben een lager verloop, een lager verzuim, minder fouten, meer winst, een hogere klanttevredenheid.

Werkgeluk versterkt het employer brand

Werkgeluk versterkt het employer brand

Vanuit ons vakgebied is het heel interessant om te zien wat werkgeluk betekent voor het employer brand. Hoe gelukkiger je medewerkers, hoe sterker je employer brand. Want je medewerkers delen hun ervaringen in hun netwerk en dat geeft je als organisatie een beter imago. De identiteit van de organisatie wordt mede bepaald door wat je medewerkers ervaren, voelen en denken over hun werkgever. De waarden die zij delen zijn hier ook van invloed op. Al deze factoren zorgen voor een bepaald beeld dat de organisatie uitdraagt. Het geeft de organisatie karakter, een soort persoonlijkheid. En hoe meer likeable die persoon is, hoe beter je ervoor staat op de arbeidsmarkt. En dat is geen luxe in deze krappe tijden.

Ik kan je dus ook eigenlijk alleen maar aanraden om in te zetten op het werkgeluk van je medewerkers. Het levert je mooie voordelen op voor de lange termijn.

Wil je weten hoe je zelf direct aan de slag kan hiermee? Volg onze gratis Masterclass Werkgeluk op maandag 12 december van 12:00 tot 13:00 uur en laat je inspireren door allerlei feiten en tips.

Werkgeluk versterkt het employer brand

Heb jij behoefte aan meer waardevolle content? Volg ons dan zeker op LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/experts-in-engagement/