Betekenisvol werken en leven betekent dat je je leven zinvol maakt. En dat maakt je gelukkig. Want geluk en betekenis zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Zo geeft een zinvol leven jou richting en een doel. Het werken aan een doel geeft je voldoening en verhoogt daarmee je geluksniveau. Ontdek de 14 stappen om je leven en je werk betekenisvol te maken.

Betekenisvol werken en leven

Onderzoek naar geluk

Er zijn al heel wat onderzoeken geweest naar geluk. Een van de bekendste is het Harvard Study of Adult Development, waarbij men al 80 jaar de levens van honderden mensen volgt. Verschillende aspecten van hun leven worden daarbij onderzocht, zoals relaties, gezondheid, werk en tevredenheid. Het onderzoek heeft al overtuigend aangetoond dat goede relaties (echte verbinding) en sociaal welzijn essentiële factoren zijn voor een gelukkig en voldaan leven.

Wat ook heel interessant is in dit licht, is de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (American Psychologist 55, 68-78, 2000). Zij stellen dat de intrinsieke motivatie van mensen afhankelijk is van 3 basisbehoeften waaraan voldaan wordt: competentie, autonomie en verbondenheid. Ze maken duidelijk waarom en wanneer mensen werken met enthousiasme en motivatie.

Wat betekent dit eigenlijk? Het gaat om het gevoel dat je hebt dat je de capaciteiten hebt om goed te kunnen functioneren, dat je vertrouwen hebt in je eigen kunnen. Autonomie gaat over de controle om eigen keuzes te kunnen maken en zelfstandig te kunnen handelen, dat je dus invloed hebt op wat je doet. En bij verbondenheid gaat het om waardevolle relaties met de mensen om je heen. Zijn deze voorwaarden op goed niveau aanwezig, dan ervaren mensen intrinsieke motivatie, voldoening en geluk.

Betekenisvol werken, hoe realiseer je dat?

Betekenisvol werken houdt in dat je werk doet dat een diepere betekenis en voldoening geeft, naast dat je je salaris verdient. Je ervaart je werk in dat geval als zinvol en waardevol, omdat het in lijn ligt met je persoonlijke waarden en doelen. Met deze stappen realiseer je betekenisvol werken:

 

  1. Identificeer je (kern)waarden: Denk na over wat echt belangrijk voor je is in het leven en welke waarden daarbij horen. Denk aan waarden als dienstbaarheid, creativiteit, autonomie, samenwerking, rechtvaardigheid, enzovoort. Als je werk vindt dat aansluit bij je kernwaarden, geeft dat extra betekenis aan je werk.
  2. Definieer je doelen: Stel duidelijke doelen op voor jezelf. Richt je op wat je wilt bereiken en welk verschil je wilt maken. Dit helpt je om te focussen en om zinvol werk te doen dat bijdraagt aan je doelen.
  3. Zoek naar betekenis in je huidige werk: Je kunt niet altijd makkelijk van baan veranderen. In dat geval kun je proberen betekenis te vinden in je huidige werk. Vraag jezelf af hoe je kunt bijdragen aan anderen, hoe je je vaardigheden kunt benutten en hoe je positieve verandering kunt realiseren binnen je huidige rol.
Betekenisvol werken

4. Verken nieuwe mogelijkheden: Als je huidige baan niet voldoende betekenisvol is, onderzoek dan andere mogelijkheden. Denk na over welke banen of sectoren aansluiten bij je waarden en interesses. Misschien betekent het wel dat je zelfs een eigen bedrijf start.

5. Vrijwilligerswerk: Je kunt altijd overwegen om vrijwilligerswerk te doen naast je betaalde baan. Uit onderzoek blijkt dat helpen van anderen en bijdragen aan de gemeenschap veel voldoening geeft en daarmee je werk betekenisvoller maakt.

6. Blijf leren en groeien: Blijf jezelf ontwikkelen door middel van training en cursussen. Door nieuwe vaardigheden te leren en je kennis uit te breiden, vergroot je je mogelijkheden om betekenisvol werk te vinden of te creëren.

7. Wees authentiek: Wees trouw aan jezelf en laat je niet te veel beïnvloeden door externe verwachtingen of sociale druk. Identificeer wat voor jou belangrijk is en maak keuzes die overeenkomen met je eigen overtuigingen en behoeften.

Betekenisvol leven

Betekenisvol leven, welke stappen zijn belangrijk?

Betekenisvol leven is voor iedereen anders. En gek genoeg is het niet eens zo simpel, want het vraagt om introspectie, zelfreflectie en bewuste keuzes. En dat terwijl de meeste mensen op de automatische piloot leven en vrijwel nooit nadenken over wat ze beter kunnen doen.

In de bijzondere tijd waarin we nu leven denk ik toch dat het mensen heel veel kan brengen om juist wel stil te staan bij wat er anders mag in je leven, zodat je bewuste keuzes kunt maken die je meer geluk brengen. Probeer eens wat van deze stappen:

  1. Reflecteer op je waarden en overtuigingen (je zag het ook al in je werk): Denk na over wat echt belangrijk voor je is: volgens welke principes en waarden wil je leven? Wat zijn de fundamentele overtuigingen die je hebt over het leven, relaties, succes, geluk? Zie je kansen en mogelijkheden voor jezelf of zie je vooral uitdagingen en onmogelijkheden? Je geeft je leven betekenis als je leeft volgens je eigen waarden en als je kansen kunt creëren om je leven mooier te maken.
  2. Ontdek je passies en interesses: Van welke activiteiten en onderwerpen word je enthousiast? Wat maakt je blij en geeft je voldoening? Dit kunnen creatieve uitingen zijn, hobby’s, sport, vrijwilligerswerk, reizen, leren, enzovoort. Maak hier tijd voor en integreer ze in je leven.
  3. Stel doelen die zinvol zijn: Welke doelen wil je bereiken, die aansluiten bij je waarden en interesses? Denk aan doelen qua persoonlijke groei, relaties, gezondheid, bijdragen aan anderen of het bereiken van bepaalde mijlpalen. Door naar deze doelen te streven geef je richting en betekenis aan je leven. Het maakt je trots als je een doel bereikt.
  4. Realiseer betekenisvolle relaties: Investeer in gezonde en ondersteunende relaties met familie, vrienden en geliefden. Menselijke verbinding is een belangrijk element voor het ervaren van betekenis. Deel je leven, emoties en ervaringen met anderen en ondersteun hen op hun eigen pad. Maak hierin wijze keuzes, want mensen die je beperken en klein houden dragen niet bij aan je geluk.
  5. Geef om anderen: Zoek manieren om anderen te helpen. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, het delen van kennis en vaardigheden, donaties of gewoon aandacht en luisteren naar anderen. Het gevoel van betekenis kan vaak voortkomen uit het maken van een positieve impact op het leven van anderen. Alleen al een oprecht compliment maakt een ander gelukkig en daarmee maak jij dus al impact.
  6. Leef in het moment: Oefen mindfulness en wees aanwezig in het huidige moment. Richt je aandacht op wat er nu gebeurt en geniet van de kleine dingen in het leven. Waardeer de schoonheid van de natuur, koester momenten van blijdschap en dankbaarheid en sta open voor nieuwe ervaringen.
  7. Blijf jezelf ontwikkelen, want zo ontdek je steeds nieuwe manieren om naar je leven te kijken. Uit je comfortzone stappen heeft grote impact op je leven en daagt je uit. Daarmee groei je steeds verder.

Meer, meer, meer is niet het antwoord

Heel veel mensen willen steeds maar meer bereiken, wat komt door de sterke prestatiedrang die we van jongs af aan meekrijgen. We zijn vanuit onze maatschappij niet gericht op tevredenheid en dankbaarheid voor wat we hebben, maar streven continu naar meer. Dat streven is op zich niet erg, juist heel mooi omdat je zo jezelf ook blijft ontwikkelen. Maar het is ook heel goed om tussendoor dankbaar te zijn voor wat je al bereikt hebt. Want juist die dankbaarheid maakt je gelukkig en geeft je een sterker gevoel van voldoening. Dit geeft betekenis aan je leven. En dat geeft je weer energie. Een belangrijke stap op weg naar een betekenisvol leven.

We hebben ook een mooie masterclass ontwikkeld voor op de werkvloer. Zo voel je je snel gelukkiger.

Of volg onze podcast

Heb jij behoefte aan meer waardevolle content? Volg ons dan zeker op LinkedInhttps://www.linkedi

Ofn.com/company/eOxperts-in-engagement/